Borang tempahan bahagian LEMBU

Akad Penyerahan Aqiqah

Saya mewakilkan pelaksanaan ibadah AQIQAH bagi tahun ini kepada PENGARAH URUSAN PROGRAM AQIQAH EQURBAN IHSAN SDN BHD atas nama-nama yang dinyatakan.



Senarai nama peserta untuk setiap bahagian (sila isi nama penuh)